Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Sunday 18. 10. 1981 o 20:00, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1981
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Symfonický orchester Čs. rozhlasu Bratislava (slovenská) – symfonický orchester
  • Onderj Lenárd (slovenská) – dirigent
  • Pavol Baxa (slovenská) – zbormajster
  • Angelica Mayová (nemecká) – violončelo
Program
  • Očenáš – Cesta k slncu, jubilejné spevy na básne J. Wolkra, M. Pujmanovej, P. Koyša pre sóla, zbor a orchester
  • Lalo – Koncert pre violončelo a orchester d mol
  • Rimskij-Korsakov – Šeherezáda, symfonická suita, op. 35

Porovnaj s bulletinom