Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Thursday 16. 10. 1980 o 17:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1980
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Holandské klavírne kvarteto (holandská) – komorný súbor
Program
  • Matinů – 1. klavírne kvarteto
  • Mozart – Klavírne kvarteto g mol, Kz. 478
  • Schumann – Klavírne kvarteto Es dur, op. 47

Porovnaj s bulletinom