Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Wednesday 15. 10. 1980 o 17:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1980
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Schubertovo kvarteto Viedeň (rakúska) – komorný súbor
Program
  • Haydn – Sláčikové kvarteto C dur, Hob. III, 77
  • Dvořák – Sláčikové kvarteto As dur, op. 105
  • Beethoven – Sláčikové kvarteto f dur, op. 59/1

Porovnaj s bulletinom