Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Monday 13. 10. 1980 o 17:00, Koncertná sieň Čs. rozhlasu
Späť na zoznam koncertov BHS 1980
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Peter Michalica (slovenská) – husle
  • Elena Michalicová (slovenská) – klavír
Program
  • Honegger – Sonáta pre husle sólo
  • Brahms – Sonáta pre husle a klavír G dur, op. 78
  • Malovec – Canto di sprenza
  • Dietrich
  • Schumann – Sonáta F-A-E
  • Brahms

Porovnaj s bulletinom