Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Sunday 12. 10. 1980 o 20:00, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1980
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • SF (slovenská) – symfonický orchester
  • Slovenský filharmonický zbor (slovenská) – zbor
  • Detský spevácky zbor Čs. rozhlasu Bratislava (slovenská) – vokálny zbor
  • Oskar Danon (juhoslovanská) – dirigent
  • Marián Vach (slovenská) – zbormajster
  • Lubomír Mátl (česká) – zbormajster
  • Magdaléna Hajóssyová (slovenská) – soprán
  • Andrej Kucharský (slovenská) – tenor
  • Siegfried Lorenz (nemecká) – barytón
Program

Porovnaj s bulletinom