Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Sunday 12. 10. 1980 o 19:00, Opera SND
Späť na zoznam koncertov BHS 1980
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Slovenský ľudový umelecký kolepktív (slvoenská) – folklórny súbor
Program
  • Benjamin Britten – Vojnové rekviem pre sóla, zbor a orchester, op. 66

Porovnaj s bulletinom