Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Sunday 12. 10. 1980 o 17:00, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1980
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Slovenský komorný orchester (slovenský) – komorný súbor
  • Bohdan Warchal (slovenská) – umelecký vedúci
  • Josif Kopelman (ruská) – husle
Program
  • Moyzes – Musica Istropolitana
  • Haydn – Koncertná symfónia pre husl, violončelo, hoboj, fagot a komorný orchester, Hob. 1, 105
  • Mendelssohn Bartholdy – Symfónia č. 11 pre sláčikový orchester

Porovnaj s bulletinom