Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Saturday 11. 10. 1980 o 17:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1980
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Košické kvarteto (slovenská) – komorný súbor
  • José Luis Lopátegui (španielska) – gitara
Program
  • Bagin – Prelúdiá
  • Baccherini – Kvinteto
  • Giunjoan – Kvinteto pre sláčikové kvarteto a gitaru
  • ravel – Sláčikové kvarteto F dur

Porovnaj s bulletinom