Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Saturday 11. 10. 1980 o 10:30, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1980
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Bratislavské dychové kvinteto (slovenská) – komorný súbor
  • Viktor Šimčisko (slovenská) – husle
  • Marián Lapšanský (slvoenská) – kalvír
  • Helena Gáfforová (slovenská) – klavír
Program
  • Očenáš – Zvony. Sonáta pre klavír, op. 44
  • Kardoš – Tri skladby pre husle a klavír
  • Novák – Suita pre klavír
  • Bázlik – Dychové kvinteto
  • Sárai – Dychové kvinteto

Porovnaj s bulletinom