Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Komorný koncert z diel slovenských autorov

Friday 10. 10. 1980 o 22:00, Štúdio VŠMU
Späť na zoznam koncertov BHS 1980
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Trávničkovo kvarteto (slvoenská) – inštrumentálny súbor
  • Camerata slovaca (slovenská) – komorný súbor
Program
  • Beneš – Sláčikové kvarteto “Events“
  • Kowalski – Sláčikové kvarteto č. 6
  • Berger – De profundis Suita pre bas, klavír a violončelo
  • Malovec – Avvenimento Ricercado

Porovnaj s bulletinom