Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Komorný koncert z diel súčasných kanadských autorov

Friday 10. 10. 1980 o 17:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1980
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Jozef Podhránsky (slovenská) – violončelo
 • Dagmar Šebestová (slovenská) – flauta
 • Viktor Šimčisko (slovenská) – husle
 • Ľuba Baricová (slovenská) – alt
 • Muchovo kvarteto (slovenská) – komorný súbor
Program
 • Adaskin – Adagio pre violončelo a klavír
 • Gellman – Mythos II pre flautu a sláčikové kvarteto
 • Morawetz – Tri fantázie pre husle a klavír
 • Weinzweig – refrény pre kontravas a klavír
 • Papineau-Couture – 2. sláčikové kvarteto
 • Glick – I never was another butterfly

Porovnaj s bulletinom