Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Thursday 9. 10. 1980 o 20:00, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1980
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Štrasburský filharmonický orchester (francúzska) – symfonický orchester
  • Alain Lombard (francúzska) – dririgent
  • Michel Béroff (francúzska) – klavír
Program
  • Ravel – Pavana za mŕtvu infanku
  • Ravel – 2. koncert pre klavír a orchester pre ľavú ruku
  • Berlioz – Fantastická dymfónia, op. 14

Porovnaj s bulletinom