Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Thursday 9. 10. 1980 o 17:00, Koncertná sieň Čs. rozhlasu
Späť na zoznam koncertov BHS 1980
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Camerata slovaca (slovenská) – komorný súbor
  • Viktor Málek (slovenská) – dirigent
Program
  • Dibák – Divertimento
  • Somers – Picassová suita
  • Haydn – Miseri moi
  • Benda – Sinfoniač. 6 es dur
  • Benda – Pygmalion, monodráma na text J.J. Riusseoua pre recitátora a orchester

Porovnaj s bulletinom