Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Tuesday 7. 10. 1980 o 19:00, Opera SND
Späť na zoznam koncertov BHS 1980
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Súbor baletu štátneho divadla b Brne (česká) – baletný súbor
  • Luboš Ogoun (česká) – choreografia
  • Daniel Wiesner (česká) – choreografia
Program

Porovnaj s bulletinom