Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Interpódium ’80

Monday 6. 10. 1980 o 20:00, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1980
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Štátny komorný orchester Žilina (slovenská) – komorný orchester
  • Jan Valta (česká) – dirigent
  • Ralf Carsten Brömsel (nemecká) – husle
  • Dimo Dimov (bulharska) – kalvír
  • Nana Jašviliová (ruská) – husle
Program
  • Mozart – Koncert pre husle a orchester D dur, Kz. 218
  • Mozart – Koncert pre klavír a orchester d mol, Kz. 466
  • Vivaldi – Koncert pre husle a orchester
  • Mozart – koncert pre husle a orchester B dur, Kz. 216

Porovnaj s bulletinom