Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Sunday 5. 10. 1980 o 20:00, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1980
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Otakar Trhlík (česká) – dirigent
  • Gustav Schmahl (nemecká) – husle
Program
  • Ferenczy – Finále pre veľký orchester
  • Beethoven – Koncert pre husle a orchester D dur, op. 61
  • Matinů – 4. symfónia

Porovnaj s bulletinom