Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Sunday 5. 10. 1980 o 17:00, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1980
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Viedenský komorný orchester (rakúska) – komorný orchester
  • Kurt Wöss (rakúska) – dirigent
  • Peter Toperczer (slovenská) – klavír
Program
  • Mozart – divertimento, Kz. 138
  • Mozart – Koncert pre kalvír a orchester A dur, Kz. 414
  • Mozart – Symfonia č. 29, A dur, Kz. 201

Porovnaj s bulletinom