Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Friday 3. 10. 1980 o 19:00, Opera SND
Späť na zoznam koncertov BHS 1980
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Súbor baletu SND (slovenská) – baletný súbor
  • Pavol Bagin (slovenská) – dirigent
  • Karol Tóth (slovenská) – réžia, choreografia
  • Pavol M. Gábor (slvoenská) – scéna
Program

Porovnaj s bulletinom