Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Slávnostné otvorenie 16. ročníka Bratislavských hudobných slávností

Friday 3. 10. 1980 o 17:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1980
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Spevácky zbor mesta BA (slvoenská) – spevácky zbor
  • Ladislav Holásek (slovenská) – dirigent
Program
  • Hrušovský – Janá hudba
  • Tanejev – Pozri aká hmla
  • Šauer – Voníš jarem, země má
  • Dambis – Zvony
  • Koszewski – Riekanka
  • Cikker – Za horami za dolami
  • Hatrík – Horička zelená

Porovnaj s bulletinom