Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Miroslav Bázlik: Peter a Lucia (premiéra opery)

Saturday 29. 4. 1967 o 19:00, Opera SND
Späť na zoznam koncertov BHS 1967
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Ľuba Baricová (Slovensko) – mezzosporán
 • Yvetta Czihalová (Česko) – alt
 • Jozef Raninec – barytón
 • Juraj Martvoň (Slovensko) – barytón
 • Oľga Hanáková (Slovensko) – mezzosoprán
 • Branislav Kriška (Slovensko) – réžia
 • Ladislav Holoubek (Slovensko) – dirigent
 • Ladislav Vychodil (Československo) – výprava
Program
 • Miro Bázlik – Peter a Lucia
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Ľuba Baricová (Slovensko) – mezzosporán
 • Yvetta Czihalová (Česko) – alt
 • Jozef Raninec – barytón
 • Juraj Martvoň (Slovensko) – barytón
 • Oľga Hanáková (Slovensko) – mezzosoprán
 • Branislav Kriška (Slovensko) – réžia
 • Ladislav Holoubek (Slovensko) – dirigent
 • Ladislav Vychodil (Československo) – výprava
 • Sólisti, zbor, balet a orchester opery SND (SR)
Program
 • Miro Bázlik – Peter a Lucia

Porovnaj s bulletinom