Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Komorný koncert z diel súčasných diel českých a slovenských skladateľov

Monday 16. 10. 1978 o 16:00, U Klarisiek
Späť na zoznam koncertov BHS 1978
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Bratislavské dychové kvinteto (slovenská) – komorný súbor
 • Musica contemporanea di Praga (česká) – dirigent
 • Milan Munclinger (česká) – flauta
 • Due Boemi
 • Jozef Horák – basklarinet
 • Ema Kovárnová – klavír
 • Josef Hála – klavír
 • Karel Špelina – viola
 • František Sláma – violončelo
Program
 • Zeljenka – Dychové kvinteto
 • Bázlik – Dychové kvinteto
 • Hába – Suita pre basklarinet a klavír
 • Slonimkský – Koloristická fantácia pre kalvír
 • Rychlík – 1. partita pre flautu sólo
 • Lucký – Sonáta pre flautu a klavír
 • Roussel – Trio pre flautu, violončelo a violu
 • Tausinger – Štyri evokácie pre flautu, violu a violončelo
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Bratislavské dychové kvinteto (slovenská) – komorný súbor
 • Musica contemporanea di Praga (česká) – dirigent
 • Milan Munclinger (česká) – flauta
 • Due Boemi
 • Jozef Horák – basklarinet
 • Ema Kovárnová – klavír
 • Josef Hála – klavír
 • Karel Špelina – viola
 • František Sláma – violončelo
Program
 • Zeljenka – Dychové kvinteto
 • Bázlik – Dychové kvinteto
 • Hába – Suita pre basklarinet a klavír
 • Slonimkský – Koloristická fantácia pre kalvír
 • Rychlík – 1. partita pre flautu sólo
 • Lucký – Sonáta pre flautu a klavír
 • Roussel – Trio pre flautu, violončelo a violu
 • Tausinger – Štyri evokácie pre flautu, violu a violončelo

Porovnaj s bulletinom