Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Slovenský komorný orchester

Sunday 15. 10. 1978 o 16:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1978
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Slovenský komorný orchester (slovenská) – komorný orchester
 • Bohdan Warlach (slovenská) – umelecký vedúci, dirigent
 • Josif Kopelman (ruská) – husle
 • Lothar Faber (anglická) – hoboj
Program
 • Tartini – Koncert pre husle a sláčikový orch. A dur
 • Albinoni – concerto d mol pre hoboj a orch.
 • Sammartini – Sinfonia A dur
 • Marcello – Koncert pre hoboj a sláčikový orch.
 • Respighi – Antické tance a árie
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Slovenský komorný orchester (slovenská) – komorný orchester
 • Bohdan Warlach (slovenská) – umelecký vedúci, dirigent
 • Josif Kopelman (ruská) – husle
 • Lothar Faber (anglická) – hoboj
Program
 • Sammartini – Sinfonia A dur
 • Tartini – Koncert pre husle a sláčikový orch. A dur
 • Albinoni – concerto d mol pre hoboj a orch.
 • Marcello – Koncert pre hoboj a sláčikový orch.
 • Respighi – Antické tance a árie

Porovnaj s bulletinom