Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Slovenský komorný orchester

Nedeľa 15. 10. 1978 o 16:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1978
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Slovenský komorný orchester (slovenská) – komorný orchester
  • Bohdan Warlach (slovenská) – umelecký vedúci, dirigent
  • Josif Kopelman (ruská) – husle
  • Lothar Faber (anglická) – hoboj
Program
  • Tartini – Koncert pre husle a sláčikový orch. A dur
  • Albinoni – concerto d mol pre hoboj a orch.
  • Sammartini – Sinfonia A dur
  • Marcello – Koncert pre hoboj a sláčikový orch.
  • Respighi – Antické tance a árie