Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Komorný koncert

Saturday 7. 10. 1978 o 16:00, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1978
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Josef Suk (česká) – husle, viola
  • Josef Hála (česká) – klavír
Program
  • Ravel – Sonáta pre husle a klavír, op. Posth. 1897, jednočasťová
  • Brahms – 1. sonáta pre husle a klavír G dur, op. 78
  • Šostakovič – Sonáta pre violu a klavír, op. 147
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Josef Suk (česká) – husle, viola
  • Josef Hála (česká) – klavír
Program
  • Ravel – Sonáta pre husle a klavír, op. Posth. 1897, jednočasťová
  • Brahms – 1. sonáta pre husle a klavír G dur, op. 78
  • Šostakovič – Sonáta pre violu a klavír, op. 147

Porovnaj s bulletinom