Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Interpódium ’77

Pondelok 10. 10. 1977 o 16:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1977
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Kvarteto Academica (rumunská) – komorný súbor
  • Renesančné dychové kvinteto (maďarská) – komorný súbor
Program
  • Haydn – Sláčikovo kvarteto g mol, op č. 3
  • Berger – Sláčikové kvarteto č. 12
  • Purcell – Prelúdium
  • Fantini – Fanfáry
  • Scheidt – Cantus XXV
  • Scheidt – Galliard Battaglia
  • Anonymus – Allemande