Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Bratislavské komorné združenie

Tuesday 19. 10. 1976 o 16:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1976
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Bratislavské komorné združenie (slovenská) – komorný súbor
 • Vlastimil Horák (česká) – dirigent
 • Rudolf Macudzinski (česká) – klavír
Program
 • Koželuch – Sinfonia
 • Hummel – Concertino D dur pre kalvír a orchester
 • Tisné – Ondes Flamboyantes
 • Zimmer – Francúzska suita
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Bratislavské komorné združenie (slovenská) – komorný súbor
 • Vlastimil Horák (česká) – dirigent
 • Rudolf Macudzinski (česká) – klavír
Program
 • Koželuch – Sinfonia
 • Hummel – Concertino D dur pre kalvír a orchester
 • Tisné – Ondes Flamboyantes
 • Zimmer – Francúzska suita

Porovnaj s bulletinom