Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

English Chamber Orchestra

Tuesday 17. 5. 1966 o 20:00, Koncertná sieň Čs. rozhlasu
Späť na zoznam koncertov BHS 1966
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • English Chamber orchestra (Veľká Británia) – komorný orchester
 • Raymond Leppard (Veľká Británia) – dirigent
 • Emanuel Hurwitz (Veľká Británia) – husle
 • Cecil Aronowitz (Veľká Británia) – viola
Program
 • Joseph Haydn – Symfónia č. 49 f mol „La passione“
 • Wolfgang Amadeus Mozart – Koncertná symfónia pre husle a violu Es dur
 • Benjamin Britten – Variácie na tému Fr. Bridge op. 10
 • Henry Purcell – Fantázia c mol
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • English Chamber orchestra (Veľká Británia) – komorný orchester
 • Raymond Leppard (Veľká Británia) – dirigent
 • Emanuel Hurwitz (Veľká Británia) – husle
 • Cecil Aronowitz (Veľká Británia) – viola
Program
 • Joseph Haydn – Symfónia č. 49 f mol „La passione“
 • Wolfgang Amadeus Mozart – Koncertná symfónia pre husle a violu Es dur
 • Wolfgang Amadeus Mozart – Symfónia A dur
 • Henry Purcell – Chaconne g mol
 • Henry Purcell – Fantázia c mol
 • Benjamin Britten – Variácie na tému Fr. Bridge op. 10

Porovnaj s bulletinom