Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Symfonický orchester hlavného mesta Prahy FOK

Sunday 17. 10. 1976 o 19:30, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1976
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Symfonický orchester hlavného mesta Prahy F O K (česká) – symfonický orchester
  • Slovenský filharmonický zbor (slovenská) – zbor
  • Detský spevácky zbor Čs. rozhlasu Bratislava (slovenská) – vokálny zbor
Program
  • Dobiáš – Sonáta pre dychové kvarteto, klavír, tympány a sláčikový orchester
  • Orff – Carmina burana
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Symfonický orchester hlavného mesta Prahy F O K (česká) – symfonický orchester
  • Slovenský filharmonický zbor (slovenská) – zbor
  • Detský spevácky zbor Čs. rozhlasu Bratislava (slovenská) – vokálny zbor
Program
  • Dobiáš – Sonáta pre dychové kvarteto, klavír, tympány a sláčikový orchester
  • Orff – Carmina burana

Porovnaj s bulletinom