Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Komorný koncert českej a slovenskej tvorby v rámci Československej hudobnej žatvy

Saturday 18. 10. 1975 o 10:30, U Klarisiek
Späť na zoznam koncertov BHS 1975
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Bratislavské kvarteto (slovenská) – komorný súbor
 • Magdaléna Hajóssyová (slovenská) – soprán
 • Fautové lvarteto Brunnerovcov (slovenská) – komorný súbor
 • Brigita Šulcová (česká) – soprán
 • Karel Řehák (česká) – viola
 • Emma Kovárnová (česká) – klavír
 • Josef Horák (česká) – basklarinet
 • Ivo Kieslich (česká) – bicie nástroje
 • Oldřich Šatava (česká) – bicie nástroje
Program
 • Mikula – To bude ráno!
 • Matys – Zmienky
 • Kowalski – Sláčikové kvarteto č. 4
 • Kubík – Nárek bojovníkovej ženy pre soprán, vietnamskú recitátorku, violu, basklarinet, klavír a bicie nástroje
 • Tausinger – Čmáranice po nebi
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Bratislavské kvarteto (slovenská) – komorný súbor
 • Magdaléna Hajóssyová (slovenská) – soprán
 • Fautové lvarteto Brunnerovcov (slovenská) – komorný súbor
 • Brigita Šulcová (česká) – soprán
 • Karel Řehák (česká) – viola
 • Emma Kovárnová (česká) – klavír
 • Josef Horák (česká) – basklarinet
 • Ivo Kieslich (česká) – bicie nástroje
 • Oldřich Šatava (česká) – bicie nástroje
Program
 • Mikula – To bude ráno!
 • Matys – Zmienky
 • Kowalski – Sláčikové kvarteto č. 4
 • Kubík – Nárek bojovníkovej ženy pre soprán, vietnamskú recitátorku, violu, basklarinet, klavír a bicie nástroje
 • Tausinger – Čmáranice po nebi

Porovnaj s bulletinom