Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Koncert Novákovho kvarteta

Saturday 7. 5. 1966 o 20:00, Koncertná sieň Čs. rozhlasu
Späť na zoznam koncertov BHS 1966
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Novákovo kvarteto (Česko) – komorný súbor
Program
 • Alois Hába – XIII. sláčikové kvarteto, op. 92
 • Marek Kopelent – Sláčikové kvarteto č. 3
 • Zbyněk Vostřák – Elementy
 • Eugen Suchoň – 6 skladieb pre kvarteto
 • Ladislav Kupkovič – Kvartet
 • Peter Kolman – Pocta Kandinskému
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Novákovo kvarteto (Česko) – komorný súbor
 • Antonín Novák (Česko) – 1. husle
 • Dušan Pandula (Česko) – 2. husle
 • Vladimír Krejza (Česko) – viola
 • Jaroslav Chovanec (Česko) – violončelo
 • Dallibor Jedlička (Česko) – bas
Program
 • Alois Hába – XIII. sláčikové kvarteto, op. 92
 • Marek Kopelent – Sláčikové kvarteto č. 3
 • Eugen Suchoň – 6 skladieb pre kvarteto
 • Miloš Sedmidubský – Lúčenie huslí
 • Ladislav Kupkovič – Kvartet
 • Franz Schubert – Sláčikové kvarteto d mol „Smrť a dievča“
 • Peter Kolman – Pocta Kandinskému
 • Zbyněk Vostřák – Elementy
 • Francis Poulenc – Piesne

Porovnaj s bulletinom