Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Symfonický orchester hlavného mesta Prahy F O K

Wednesday 8. 10. 1975 o 19:30, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1975
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Symfonický orchester hlavného mesta Prahy F O K (česká) – symfonický orchester
 • Pražský mužský zbor (česká) – vokálny zbor
 • Oskar Danon (juhoslovanská) – dirigent
 • Miroslav Košler (česká) – zbormajster
 • Jindřich Jindrák (česká) – barytón
 • Peter Toperczer (slovenská) – klavír
 • Henryk Szeryng (mexická) – husle
Program
 • Martinů – Poľná omša
 • Řezáč – Koncert pre kalvír a dychové nástroje
 • Beethoven – Koncert pre husle a orchester D dur, č. 61
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Symfonický orchester hlavného mesta Prahy F O K (česká) – symfonický orchester
 • Pražský mužský zbor (česká) – vokálny zbor
 • Oskar Danon (juhoslovanská) – dirigent
 • Miroslav Košler (česká) – zbormajster
 • Jindřich Jindrák (česká) – barytón
 • Peter Toperczer (slovenská) – klavír
 • Henryk Szeryng (mexická) – husle
Program
 • Martinů – Poľná omša
 • Řezáč – Koncert pre kalvír a dychové nástroje
 • Beethoven – Koncert pre husle a orchester D dur, č. 61

Porovnaj s bulletinom