Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Symfonický orchester hlavného mesta Prahy F O K

Streda 8. 10. 1975 o 19:30, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1975
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Symfonický orchester hlavného mesta Prahy F O K (česká) – symfonický orchester
  • Pražský mužský zbor (česká) – vokálny zbor
  • Oskar Danon (juhoslovanská) – dirigent
  • Miroslav Košler (česká) – zbormajster
  • Jindřich Jindrák (česká) – barytón
  • Peter Toperczer (slovenská) – klavír
  • Henryk Szeryng (mexická) – husle
Program
  • Martinů – Poľná omša
  • Řezáč – Koncert pre kalvír a dychové nástroje
  • Beethoven – Koncert pre husle a orchester D dur, č. 61