Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Slovenská filharmónia

Saturday 4. 10. 1975 o 19:30, Opera SND
Späť na zoznam koncertov BHS 1975
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Slovenská filharmónia (SF) (slovenská) – symfonický orchester
  • Ladislav Slovák (slovenská) – dirigent
  • André Gertler (belgická) – husle
Program
  • Bartók – 1. koncert pre husle a orchester
  • Šostakovič – 7. symfónia
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Slovenská filharmónia (SF) (slovenská) – symfonický orchester
  • Ladislav Slovák (slovenská) – dirigent
  • André Gertler (belgická) – husle
Program
  • Bartók – 1. koncert pre husle a orchester
  • Šostakovič – 7. symfónia

Porovnaj s bulletinom