Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Slávnostné otvorenie 11. ročníka medzinárodného festivalu BHS 1975

Saturday 4. 10. 1975 o 10:30, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1975
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Slovenský filharmonický zbor (slovenská) – zbor
 • Ján Mária Dobrodinský (slovenská ) – zbormajster
Program
 • Kardoš – Zem moja rodná
 • Figuš-Bystrý – Trávička zelená
 • Očenáš – O vlasti, op. 48
 • Cikker – Tri ukrajinské ľudové piesne
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Slovenský filharmonický zbor (slovenská) – zbor
 • Ján Mária Dobrodinský (slovenská ) – zbormajster
Program
 • Kardoš – Zem moja rodná
 • Figuš-Bystrý – Trávička zelená
 • Očenáš – O vlasti, op. 48
 • Cikker – Tri ukrajinské ľudové piesne

Porovnaj s bulletinom