Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Koncert Symfonického orchestra Čs. rozhlasu v Bratislave

Tuesday 3. 5. 1966 o 20:00, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1966
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Symfonický orchester Čs. rozhlasu v Bratislave (Slovensko) – symfonický orchester
 • Bystrík Režucha (Slovensko) – dirigent
 • Nina Hazuchová (Slovensko) – alt
 • Gustav Papp (Slovensko) – tenor
Program
 • Roman Berger – Transformácie (premiéra)
 • Witold Lutosławski – Benátske hry
 • Ilja Zeljenka – Klavírny koncert (premiéra)
 • Vladimír Sommer – Vokálna symfónia
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Symfonický orchester Čs. rozhlasu v Bratislave (Slovensko) – symfonický orchester
 • Bystrík Režucha (Slovensko) – dirigent
 • Nina Hazuchová (Slovensko) – alt
 • Gustav Papp (Slovensko) – tenor
 • Jozef Bulva (Slovensko) – klavír
 • Otakar Brousek (Česko) – recitácia
 • Spevácky zbor Slovenskej filharmónie (Slovensko) – vokálne teleso
 • Ján Mária Dobrodinský (Slovensko) – zbormajster
Program
 • Roman Berger – Transformácie (premiéra)
 • Witold Lutosławski – Benátske hry
 • Ilja Zeljenka – Klavírny koncert (premiéra)
 • Vladimír Sommer – Vokálna symfónia

Porovnaj s bulletinom