Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Capella Bydgostiensis

Friday 11. 10. 1974 o 16:00, Koncertná sieň Čs. rozhlasu
Späť na zoznam koncertov BHS 1974
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Capella Bydgostiensis (Poľsko) – komorný orchester
  • Wlodzimierz Szymański (Poľsko) – dirigent
  • Maria Paciuszanka (Poľsko) – soprán
  • Irena Tkaczyková – mezzosoprán
  • Andrzej Szweda (Poľsko) – tenor
  • Piotr Gasda – barytón
Program
  • Bacewiczová – Divertimento pre sláčiky
  • Boccherini – Sinfonia d mil, op. 12, č. 4
  • Bach – Kantáta „Lass Fűrstin, lass noch einen Strahl“, BMW 198

Porovnaj s bulletinom