Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Koncert z tvorby jubilujúcich slovenských skladateľov

Sunday 14. 10. 1973 o 16:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1973
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Bratislavské trio (Slovensko) – komorný súbor
 • Jozef Sikora (Slovensko) – čelo
 • Alžbeta Mrázová (Slovensko) – soprán
 • Ladislav Holoubek (Slovensko) – klavírny sprievod
 • Ľuba Baricová (Slovensko) – mezzosoprán
 • Miloš Starosta (Slovensko) – klavírny sprievod
Program
 • Kresánek – Sláčikové trio
 • Kafenda – Sonáta pre sólové čelo
 • Holoubek – Mladosť, cyklus piesní na slová L. Novomeského
 • Meier – Nočné piesne, cyklus piesní na básne Štefana Žáryho
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Bratislavské trio (Slovensko) – komorný súbor
 • Jozef Sikora (Slovensko) – čelo
 • Alžbeta Mrázová (Slovensko) – soprán
 • Ladislav Holoubek (Slovensko) – klavírny sprievod
 • Ľuba Baricová (Slovensko) – mezzosoprán
 • Miloš Starosta (Slovensko) – klavírny sprievod
Program
 • Kresánek – Sláčikové trio
 • Kafenda – Sonáta pre sólové čelo
 • Holoubek – Mladosť, cyklus piesní na slová L. Novomeského
 • Meier – Nočné piesne, cyklus piesní na básne Štefana Žáryho

Porovnaj s bulletinom