Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Interpódium ’73; Polorecitály sólistov

Wednesday 10. 10. 1973 o 16:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1973
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Lydia Dubrovskaja (ZSSR) – husle
  • Rudolf Macudziňski (Slovensko) – klavírny sprievod
  • Panochovo Kvarteto (Česko) – komorný súbor
Program
  • Locatelli – Sonáta g mol
  • Ysayte – Sonáta- balada
  • Šostakovič – 5 prelúdií, op. 34
  • Debussy – Valčík
  • Saint- Saȅns – Introdukcia a Rondo capriccioso
  • Haydn – Kvarteto D dur, op. 64, č. 5
  • Beethoven – Kvarteto c mol, op. 18, č. 4

Porovnaj s bulletinom