Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Interpódium ’73, Slovenská filharmónia

Tuesday 9. 10. 1973 o 19:30, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1973
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
 • Strauss – Don Juan, symfonická báseň
 • Salva – Vojna a svet, orátorium (premiéra)
 • Rachmaninov – Rapsódia na Paganiniho tému, op. 43
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • SF (Slovensko) – symfonický orchester
 • Slovenský filharmonický zbor (Slovensko) – vokálne teleso
 • Ján Mária Dobrodinský (Slovensko) – zbormajster
 • Ondrej Lenárd (Slovensko) – dirigent
 • Juraj Hrubant (Slovensko) – barytón
 • Herta Maďarová (Slovensko) – klavír
 • Ivan Sokol (Slovensko) – organ
 • Karol Illek (Slovensko) – kontrabas
 • Dmitrij Alexevej – klavír
Program
 • Strauss – Don Juan, symfonická báseň
 • Salva – Vojna a svet, orátorium (premiéra)
 • Rachmaninov – Rapsódia na Paganiniho tému, op. 43

Porovnaj s bulletinom