Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Interpódium ’73

Pondelok 8. 10. 1973 o 19:30, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1973
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Štátny symfonický orchester Gottwaldov (Česko) – sprievodný orchester
  • Zdeněk Bílek (Česko) – dirigent
  • Sylvia Sassová (Maďarsko) – soprán
  • Emília Csánkyová (Maďarsko) – hoboj
  • Marián Lapšanský (Slovensko) – klavír
  • Konrad Other (NDR) – husle
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Štátny symfonický orchester Gottwaldov (Česko) – sprievodný orchester
  • Zdeněk Bílek (Česko) – dirigent
  • Sylvia Sassová (Maďarsko) – soprán
  • Emília Csánkyová (Maďarsko) – hoboj
  • Marián Lapšanský (Slovensko) – klavír
  • Konrad Other (NDR) – husle
Program
  • Bach – Ária z kantáty „Ich hatte viel Bekűmmerniss“
  • Mozart – Koncert pre hoboj C dur, K. z. 314
  • Prokofiev – 3. klavírny koncert C dur
  • Brahms – Koncert pre husle D dur, op. 77