Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Interpódium ’73

Monday 8. 10. 1973 o 19:30, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1973
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Štátny symfonický orchester Gottwaldov (Česko) – sprievodný orchester
 • Zdeněk Bílek (Česko) – dirigent
 • Sylvia Sassová (Maďarsko) – soprán
 • Emília Csánkyová (Maďarsko) – hoboj
 • Marián Lapšanský (Slovensko) – klavír
 • Konrad Other (NDR) – husle
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Štátny symfonický orchester Gottwaldov (Česko) – sprievodný orchester
 • Zdeněk Bílek (Česko) – dirigent
 • Sylvia Sassová (Maďarsko) – soprán
 • Emília Csánkyová (Maďarsko) – hoboj
 • Marián Lapšanský (Slovensko) – klavír
 • Konrad Other (NDR) – husle
Program
 • Bach – Ária z kantáty „Ich hatte viel Bekűmmerniss“
 • Mozart – Koncert pre hoboj C dur, K. z. 314
 • Prokofiev – 3. klavírny koncert C dur
 • Brahms – Koncert pre husle D dur, op. 77

Porovnaj s bulletinom