Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Berlínski filharmonickí sólisti

Monday 8. 10. 1973 o 16:05, U Klarisiek
Späť na zoznam koncertov BHS 1973
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
 • Boccherini – Kvinteto G dur, op. 17, č. 3
 • Beethoven – Sláčikové trio, op. 9, č. 3
 • Mozart – Kvarteto pre hoboj a sláčikové trio, K. z. 370
 • Roussel – Trio op. 40 pre flautu, violu a čelo
 • Paganini – Capriccio č. 24 a mol a pre husle
 • Hartmann – Variácie na Paganiniho tému
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Berlínsky filharmonický sólisti (NDR) – komorný orchester
Program
 • Boccherini – Kvinteto G dur, op. 17, č. 3
 • Beethoven – Sláčikové trio, op. 9, č. 3
 • Mozart – Kvarteto pre hoboj a sláčikové trio, K. z. 370
 • Roussel – Trio op. 40 pre flautu, violu a čelo
 • Paganini – Capriccio č. 24 a mol a pre husle
 • Hartmann – Variácie na Paganiniho tému

Porovnaj s bulletinom