Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

9. slávnosti zborového spevu

Saturday 6. 10. 1973 o 19:30, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1973
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
 • Suchoň – O horách, cyklus
 • Suchoň – 3 slovenské ľudové piesne
 • Suchoň – Slovenská pieseň (premiéra)
 • Suchoň – O človeku, cyklus
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Spevácky zbor slovenských učiteľov (Slovensko) – vokálne teleso
 • Prof. Dr. Juraj Haluzický (Slovensko) – dirigent
 • Slovenský filharmonický zbor (Slovensko) – vokálne teleso
 • Ján Mária Dobrodinský (Slovensko) – dirigent
Program
 • Suchoň – O horách, cyklus
 • Suchoň – 3 slovenské ľudové piesne
 • Suchoň – Slovenská pieseň (premiéra)
 • Suchoň – O človeku, cyklus

Porovnaj s bulletinom