Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Slovenská filharmónia

Saturday 29. 9. 1973 o 19:30, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1973
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
 • Beethoven – Coriolan, predohra, op. 62
 • Šostakovič – 1. husľový koncert, op. 99
 • Suchoň – Žalm zeme podkarpatskej
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Slovenská filharmónia (Slovensko) – symfonický orhester
 • Slovenský filharmonický zbor (Slovensko) – vokálne teleso
 • Dr. Ľudovít Rajter (Slovensko) – dirigent
 • Ján Mária Dobrodinský (Slovensko) – zbormajster
 • Leonid Kogan (ZSSR) – husle
 • Vilém Přibyl (Česko) – tenor
Program
 • Beethoven – Coriolan, predohra, op. 62
 • Šostakovič – 1. husľový koncert, op. 99
 • Suchoň – Žalm zeme podkarpatskej

Porovnaj s bulletinom