Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Symfonický orchester Čs. rozhlasu v Bratislave

Friday 7. 5. 1965 o 20:00, Koncertná sieň Čs. rozhlasu 6)
Späť na zoznam koncertov BHS 1965
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
 • Jan Klusák (CZ) – Variace na téma Gustava Mahlera 2)
 • Witold Lutosławski (PL) – Tri poémy na básne Henri Michauxa [Trois Poèmes d'Henri Michaux] [Trzy poematy Henri Michaux] 2)
 • Ján Zimmer (SK) – Symfónia č. 6, „Improvisata“, op. 51 (premiéra) 2) 6)
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Symfonický orchester Čs. rozhlasu v Bratislave (Slovensko) – symfonický orchester
 • Spevácky zbor SF (Slovensko) – vokálne teleso
 • Ján Mária Dobrodinský (Slovensko) – zbormajster
 • Witold Lutoslawski (Poľsko) – dirigent
 • Bystrík Režucha (Slovensko) – dirigent
Program
 • Jan Klusák – Variácie na Mahlerovu tému
 • Witold Lutoslawski – Tri poémy na básne Henri Michauxa
 • Ján Zimmer – VI. Symfónia Improvisatta (premiéra)
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Symfonický orchester Čs. rozhlasu v Bratislave (Slovensko) – symfonický orchester
 • Spevácky zbor SF (Slovensko) – vokálne teleso
 • Ján Mária Dobrodinský (Slovensko) – zbormajster
 • Witold Lutoslawski (Poľsko) – dirigent
 • Bystrík Režucha (Slovensko) – dirigent
Program
 • Jan Klusák – Variácie na Mahlerovu tému
 • Witold Lutoslawski – Tri poémy na básne Henri Michauxa
 • Ján Zimmer – VI. Symfónia Improvisatta (premiéra)
6) ZIMMER, J.: Symfonia č. 6. [cit. 2016-10-18]. Dostupné na [http://hc.sk/hudba/dielo-detail/1719]
2) JURÍK, M.: Bratislavské hudobné slávnosti 1965. Bratislava : Koncertná a divadelná kancelária v Bratislave, 1965. ISBN k-13*51265.

Porovnaj s bulletinom