Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Komorný koncert súčasnej slovenskej a českej hudby

Friday 20. 10. 1972 o 16:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1972
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Collegium musicum posoniensis (Slovensko) – komorný súbor
  • Ladislav Holásek (Slovensko) – dirigent
  • Quido Höbling – husle
  • Bratislavské dychové kvinteto (Slovensko) – komorný súbor
  • Hummelovo kvarteto (Slovensko) – komorný súbor
Program

Porovnaj s bulletinom