Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Viedenská akadémia na historických nástrojoch

Štvrtok 14. 10. 1993 o 19:30,
Späť na zoznam koncertov BHS 1993
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Viedenská akadémia na historických nástrojoch (Rakúsko)
 • Spevácke združenie spoločnosti priateľov hudby vo Viedni (Rakúsko)
 • Martin Haselbock (Rakúsko) – dirigent
 • Johannes Prinz (Rakúsko) – zbormajster
 • Christian Gurtner (Rakúsko) – priečna flauta
 • Magdaléna Hajóssyová – soprán
 • Hana Štolfová-Bandová – alt
 • Helmut Wildhaber (Rakúsko) – tenor
 • Peter Mikuláš – bas
Program
 • Joseph Haydn – Symfónia G dur, Hob. I/94 “S úderom na tympán“
 • W. A. Mozart – Koncert pre flautu D Dur, KV 314
 • Johann N. Hummel – Veľká omša Es dur, op. 80