Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Filharmonie Bohuslava Martinu Zlín

Utorok 12. 10. 1993 o 19:30,
Späť na zoznam koncertov BHS 1993
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín (ČR)
 • Miešaný spevácky zbor Cantus – zbor
 • Zdeněk Bílek – dirigent
 • Blanka Juhaňáková – zbormajsterka
 • Diana Doherty-Oquey (Austrália-Švajčiasrko) – hoboj
 • Nataša Korsakova (Rusko) – husle
 • Katarína Kmeťová – soprán
 • Jolana Fogašová – alt
 • Igor Pasek – tenor
 • Gustáv Beláček – bas
Program
 • Bohuslav Martinů – Koncert pre hoboj a orchester
 • Felix M. Bartholdy – Koncert pre husle a orchester e mol, op. 64
 • Michael Haydn – Omša sv. Cyrila a Metoda