Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

MTMI 1972 Výberové kolo 3. deň, Kategória flauta a spev

Wednesday 11. 10. 1972 o 09:00, Štúdio VŠMU
Späť na zoznam koncertov BHS 1972
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Abbie de Quant (Holandsko) – flauta
  • Elzbieta Gajewska (Poľsko) – flauta
  • András Adorján (Švédsko) – flauta
Program

Porovnaj s bulletinom