Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Štátny komorný orchester Žilina

Saturday 3. 10. 1992 o 17:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1992
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Štátny komorný orchester Žilina (Slovensko) – komorný orchester
 • Popradský detský zbor (Slovensko) – zbor
 • Jozef Búda – zbormajster
 • Eduard Fischer – dirigent
 • Andreas Pistorius (Nemecko) – klavír
 • Jaroslav Svěcený (ČR) – husle
 • Václav Patejdl (ČR) – syntetizátory
Program
 • Juraj Hatrík – Schola ridicula, kantáta pre detský zbor a orchester
 • Peter Martinček – Koncert pre klavír a komorný orchester in A (premiéra)
 • Václav Patejdl – Labyrint sveta, pre husle sólo, syntetizátory, rytmickú skupinu, soprán a komorný orchester (premiéra)
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Štátny komorný orchester Žilina (Slovensko) – komorný orchester
 • Popradský detský zbor (Slovensko) – zbor
 • Jozef Búda – zbormajster
 • Eduard Fischer – dirigent
 • Andreas Pistorius (Nemecko) – klavír
 • Jaroslav Svěcený (ČR) – husle
 • Václav Patejdl (ČR) – syntetizátory
Program
 • Juraj Hatrík – Schola ridicula, kantáta pre detský zbor a orchester
 • Peter Martinček – Koncert pre klavír a komorný orchester in A (premiéra)
 • Václav Patejdl – Labyrint sveta, pre husle sólo, syntetizátory, rytmickú skupinu, soprán a komorný orchester (premiéra)

Porovnaj s bulletinom