Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Štátny komorný orchester Žilina

Sobota 3. 10. 1992 o 17:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1992
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Štátny komorný orchester Žilina (Slovensko) – komorný orchester
  • Popradský detský zbor (Slovensko) – zbor
  • Jozef Búda – zbormajster
  • Eduard Fischer – dirigent
  • Andreas Pistorius (Nemecko) – klavír
  • Jaroslav Svěcený (ČR) – husle
  • Václav Patejdl (ČR) – syntetizátory
Program
  • Juraj Hatrík – Schola ridicula, kantáta pre detský zbor a orchester
  • Peter Martinček – Koncert pre klavír a komorný orchester in A (premiéra)
  • Václav Patejdl – Labyrint sveta, pre husle sólo, syntetizátory, rytmickú skupinu, soprán a komorný orchester (premiéra)