Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Musica aeterna

Tuesday 29. 9. 1992 o 19:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1992
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Misica Aeterna
 • Peter Zajíček – umelecký vedúci, husle
 • Peter Mikuláš – bas
Program
 • Philipp J. Rittler – Sonata a 6 Campanarum G dur
 • Georg Muffat – Sonata a 5, Nr. 4 – Arominico tributo e mol
 • Heinrich I. F. Biber – Fidicinium Sacro – profanum: Sonata a5, č. 1 h mol; Sonata a5, č. 2 f dur; Sonata a5 č. 3 d mol
 • Jan Dismas Zelenka – Lamentationes pro hebdomada sancta, ZWV 53
 • Jan Dismas Zelenka – Hypocondrie, ZWV 187
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Misica Aeterna
 • Peter Zajíček – umelecký vedúci, husle
 • Peter Mikuláš – bas
Program
 • Philipp J. Rittler – Sonata a 6 Campanarum G dur
 • Georg Muffat – Sonata a 5, Nr. 4 – Arominico tributo e mol
 • Heinrich I. F. Biber – Fidicinium Sacro – profanum: Sonata a5, č. 1 h mol; Sonata a5, č. 2 f dur; Sonata a5 č. 3 d mol
 • Jan Dismas Zelenka – Lamentationes pro hebdomada sancta, ZWV 53
 • Jan Dismas Zelenka – Hypocondrie, ZWV 187

Porovnaj s bulletinom