Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Detský a mládežnícky spevácky zbor Slovenského rozhlasu

Sunday 27. 9. 1992 o 19:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1992
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Detský a mládežnícky spevácky zbor Slovenského rozhlasu (Slovensko) – zbor
 • Spevácky zbor Lúčnica (Slovensko) – zbor
 • Spevácky zbor Technik (Slovensko) – zbor
 • Mládežnícky zbor Echo (Slovensko) – zbor
 • Róbert Stankovský – dirigent
 • Jan Rozehnal – hlavný zbormajster
 • Jan Rozehnal – zbormajster
 • Peter Hradil – zbormajster
 • Jana Rychlá – zbormajster
 • Ondrej Šaray – zbormajster
 • Lívia Ághová – soprán
 • Silvia Sklovská – alt
 • Miroslav Dvorský – tenor
 • Juraj Peter – bas
Program
 • Paul McCartney – Liverpool – Oratorio
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Detský a mládežnícky spevácky zbor Slovenského rozhlasu (Slovensko) – zbor
 • Spevácky zbor Lúčnica (Slovensko) – zbor
 • Spevácky zbor Technik (Slovensko) – zbor
 • Mládežnícky zbor Echo (Slovensko) – zbor
 • Róbert Stankovský – dirigent
 • Jan Rozehnal – hlavný zbormajster
 • Jan Rozehnal – zbormajster
 • Peter Hradil – zbormajster
 • Jana Rychlá – zbormajster
 • Ondrej Šaray – zbormajster
 • Lívia Ághová – soprán
 • Silvia Sklovská – alt
 • Miroslav Dvorský – tenor
 • Juraj Peter – bas
Program
 • Paul McCartney – Liverpool – Oratorio

Porovnaj s bulletinom