Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Slovenský komorný zbor SĽUK-u

Sunday 27. 9. 1992 o 17:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1992
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Slovenský komorný zbor SĽUK-u (Slovensko) – komorný zbor
 • Pavol Procházka – dirigent
 • Magdaléna Hajóssyová – soprán
 • Marta Beňačková – alt
 • Ľudovít Ludha – tenor
 • Sergej Kopčák – bas
 • Katarína Hanzelová – organ
Program
 • Juraj Tranoscius – Ódy
 • Zacharias Zarewutius – 8 – hlasné motetá
 • Ján Šimbracký – 8 – hlasné motetá
 • Tadeáš Salva – Mša Glagolskaja pre sóla, zbor, dychové a bicie nástroje, dve harfy a organ ( premiéra )
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Slovenský komorný zbor SĽUK-u (Slovensko) – komorný zbor
 • Pavol Procházka – dirigent
 • Magdaléna Hajóssyová – soprán
 • Marta Beňačková – alt
 • Ľudovít Ludha – tenor
 • Sergej Kopčák – bas
 • Katarína Hanzelová – organ
Program
 • Juraj Tranoscius – Ódy
 • Zacharias Zarewutius – 8 – hlasné motetá
 • Ján Šimbracký – 8 – hlasné motetá
 • Tadeáš Salva – Mša Glagolskaja pre sóla, zbor, dychové a bicie nástroje, dve harfy a organ ( premiéra )

Porovnaj s bulletinom